Vypn automatick aktualizciu strnky
Neprihlásený v portáli

Zkladn vyhadvanie

Neplatné zadanie
Základné vyhľadávanie možno použiť na súbežné prehľadávanie viacerých e-zdrojov, pričom skupiny prehľadávaných e-zdrojov obsahujú iba výber informačných zdrojov z celého portfólia. Informácie o ďalších e-zdrojoch možno získať pomocou funkcií Nájsť zdroje, alebo Expertné vyhľadávanie.
Parametre vyhadvania
Skupiny zdrojov
Skupiny zdrojov
Primo Central

Kumulované registre ...

Len pre oprvnench pouvateov Biológia


Len pre oprvnench pouvateov Chémia


Len pre oprvnench pouvateov Fyzika


Len pre oprvnench pouvateov Informatika, VT


Matematika


Medicína


Technika


Len pre oprvnench pouvateov Spoločenské vedy


Len pre oprvnench pouvateov Umenie a humanitné vedy


Len pre oprvnench pouvateov Citačné databázy

WOS + BIOSIS

Len pre oprvnench pouvateov Licencované plnotextové zdroje


Voľne prístupné - výber
Be v systme MetaLib
Podporujeme vskumn aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovan zo zdrojov E