Vypnúť automatickú aktualizáciu stránky
Neprihlásený v portáli

Základné vyhľadávanie

Základné vyhľadávanie možno použiť na súbežné prehľadávanie viacerých e-zdrojov, pričom skupiny prehľadávaných e-zdrojov obsahujú iba výber informačných zdrojov z celého portfólia. Informácie o ďalších e-zdrojoch možno získať pomocou funkcií Nájsť zdroje, alebo Expertné vyhľadávanie.
Parametre vyhľadávania
Skupiny zdrojov
Skupiny zdrojov
Primo Central

Kumulované registre ...

Len pre oprávnených používateľov Biológia


Len pre oprávnených používateľov Chémia


Len pre oprávnených používateľov Fyzika


Len pre oprávnených používateľov Informatika, VT


Matematika


Medicína


Technika


Len pre oprávnených používateľov Spoločenské vedy


Len pre oprávnených používateľov Umenie a humanitné vedy


Len pre oprávnených používateľov Citačné databázy

WOS + BIOSIS

Len pre oprávnených používateľov Licencované plnotextové zdroje


Voľne prístupné - výber
Beží v systéme MetaLib
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ